Noblesse Wiki
Advertisement

Zmodyfikowani ludzie są to ludzie którzy zostali poddani eksperymentom w celu nadania im nadludzkiej siły. Są one najczęściej przeprowadzane przez naukowców wewnątrz Unii, takich jak Dr. Crombel czy Dr. Aris. Próby takie przeprowadzane są także przez KSA, choć nie są one aż tak zaawansowane. Pomyślnie przeprowadzone testy prowadzą do powstania osoby posiadającej ogromną i stabilną moc. Niepowodzenia są wykorzystywane dopóki są użyteczne a następnie Unia pozbywa się ich. Zmiany jakie zachodzą w ich ciałach są na poziomie genetycznym. Niektórzy są w stanie transformować swoje ciała, inni zyskują siłę, jeszcze inni dzięki temu są w stanie używać specjalnej broni.

Osobą która także zajmuje się eksperymentami na ludziach jest Frankenstein. Przeprowadzane przez niego próby nie tylko są bezpieczne i nie wywyłują skutków ubocznych, ale pozwalają danej osobie zyskać ogromną moc w bardzo krótkim czasie. Jest on geniuszem w tej dziedzinie; nikt inny nie byłby w stanie przeprowadzić takich badań.

Zmodyfikowani ludzie:

Zmodyfikowani ludzie wewnątrz Unii:

Zmodyfikowani ludzie wewnątrz KSA:

Wszystkie elementy (22)

Advertisement