FANDOM


Znajduje się w Lukedonii. Jest to miejsce gdzie mieszka Lord, jak i również gdzie odbywają się jego spotkania z liderami klanów i innymi osobami. Znajduje się tu także więzeinie, gdzie przetrzymywani byli między innymi Gejutel i Seira.